Навчальні проекти

Метод проектів — це освітня технологія, яка спрямована на придбання учнями нових знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних вмінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник ще у 20-і роки минулого сторіччя в США. Метод ще має назву методу проблем.
Метод проектів був запропонований і розроблений американським філософом Джоном Дьюї та його учнем В. Кілпатріком. Він запропонував будувати навчальний процес на активній основі, спираючись на цілеспрямовану діяльність учнів з урахуванням їх особистої зацікавленості в цих знаннях. Американці змогли конструктивно підійти до суті методології й усвідомити величезні переваги нових підходів. Саме тому з часу появи технології на арені педагогічної думки і дотепер вона активно використовується у практиці американської школи.
Проектно-дослідницька технологія дає змогу вирішувати низку важливих виховних завдань:
·         обирати теми проектів;
·         визначати свою позицію;
·         виробляти самостійний погляд у розв’язанні проблеми;
·         розуміти роль і значення групової роботи;
Учні спільно з вчителем:
·         складають загальний план засвоєння матеріалу;
·         визначають основні та додаткові інформаційні джерела;
·         розробляють індивідуальний проект;
Це дає змогу учням:
·         розширити зміст освіти для себе;
·         змінити ставлення до предмета;
·         навчитися визначати проблеми, розв’язувати їх;
·         морально, інтелектуально, творчо, організаційно зрости відносно себе.
Етапи роботи над проектом
Науковці визначають кілька етапів роботи над проектом.
1. Пошуковий – визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висунення гіпотези, постановка мети, обговорення методів дослідження.
2. Аналітичний – аналіз вхідної інформації. Пошук оптимального способу дослідження мети проекту, побудова алгоритму діяльності. Покрокове планування роботи, виконання запланованих кроків.
3. Практичний – виконання запланованих кроків.
4. Презентаційний – оформлення остаточних результатів, підготовка і проведення презентації, „ захист” проекту.
5. Контрольний – аналіз результатів, корекція, оцінювання якості проекту, рефлексія.

Етапи роботи над проектом
1. Підготовчий етап.
Визначення теми і мети проекту.
Обговорення теми. Добір інформації.
2. Планування:
·         визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації;
·         вибір засобів представлення результатів;
·         вироблення критеріїв оцінки результату і процесу. Формування завдання й вироблення плану дій. Коректування,
·         пропозиція ідеї, висування пропозиції.
3. Збір матеріалів
(робота з літературою, спостереження, анкетування, експеримент)
Аналіз.
Узагальнення зібраних матеріалів, формулювання висновків.
4. Подання й оцінювання
результатів( усний та письмовий звіт, оцінювання результатів та процесу дослідження). Участь у колективному обговоренні результатів проекту та процесу роботи над ним. Оцінювання зусиль, використання можливостей, творчого підходу.
5. Презентація проекту.
Публічний захист проекту(літературний вечір, відеофільм, виставка, альбом). Представлення, захист проекту.
6. Оформлення проекту
 Схема оформлення проекту.
1 етап.
Вибір напряму й формування назви проекту: включає узагальнену назву проблеми, коло питань; визначення(виділення) загального напряму або пріоритетних( окремих) напрямків, оформлених у під проекти.
2 етап.
Написання проекту.
Розділи проекту:
1. Актуальність, необхідність, значущість обраного напряму( чому саме цей).
2. Мета та завдання проекту:
а) довготривалі:
·         створення чогось нового( за структурою, підходами, концепцією навчально – виховного процесу);
·         нові технології, методики;
·         можлива розробка дослідження за проектом;
·         визначення очікуваних результатів;
·         планування „ продукту” в результаті виконання програми( посібника, сценарію, технології, плану, нової програми);
б) короткодіюча мета, завдання – визначення конкретної мети, завдань на визначений період.
3. Визначення етапів реалізації проекту:
а) зазначаються терміни початку і закінчення проекту;
б) закінчення проекту визначається етапністю реалізації проекту;
в) зазначаються часові інтервали кожного етапу: запису проекту,
1 етапу, 2 етапу тощо.
4. Механізм реалізації проекту. Пояснення – Як? Яким чином? За допомогою яких засобів буде реалізовано проект? План апробації конкретних справ, акцій, заходів згідно з визначеними етапами.
5. Обов’язки та відповідальність учасників реалізації проекту:
·         хто відповідає за проект?
·         хто і за що відповідає всередині проекту?
·         хто допомагає в реалізації проекту?
6. Очікувані результати:
- які конкретні результати ви очікуєте одержати на кожному етапі і після завершення проекту?
7. Оцінка й самооцінка проекту.
Коли та з якою періодичністю будуть оцінювати виконання проекту
(один, два, три, чотири рази на рік). Хто візьме участь в оцінюванні: самі учасники, експерти, управлінські структури. Форми контролю
( самоконтролю) й оцінки ( самооцінки). В якій формі буде подано інформацію про хід проекту ( звіт, конкретні матеріали, сценарії,
розробки, нові проекти тощо)?


Навчальні проекти, які я пропоную для учнів на 2013-2014 навчальний рік

5 клас
1)Проект
«Загадковий світ натуральних чисел»
Теми для дослідження
1. Магія натуральних чисел. Числа у народних казках
2. Дії над натуральними числами. Магічні квадрати
3. Чудова сімка
4.Найцікавіше число – 73
5 Перші сто цікавих чисел
2) Проект
«Геометричні фігури»
3)Проект
«Величини. Стародавні міри довжини, площі».
4) Проект
"Математика і календар".
5) Трикутники навколо нас
6 клас
1)Проект
«Подільність чисел, прості і складені числа»
Теми для дослідження
1.Це загадкове число 1729
2.Аліквотні дроби
3.Діофантові рівняння
4. Решето Ератосфена
2) Проект
«Найцікавіше просте число»
3) Проект
«Координатна площина»
Теми для досліджень:
1. Розробка і створення гри «Знайди скарб»
2. Складання задач «Веселий зоопарк»
3. Координати у різних професіях.
4)Проект
«Цікаві прості числа першої сотні»
5) Проект
Загадка числа 73939133
6)Проект
«Відсотки. Авторські задачі»
7)Проект
«Відсотки і сімейна математика»
8) Проект
«Моє місто у числах. – Авторські задачі»

8 клас
1)Проект
«Загадковий світ многогранників. Флексори. Флексагоны. Флексмани.»
2)Проект
«Чотирикутники»
3)Проект
«Обчислення площі кленового листка»
4)Проект
«Сто способів доведення теореми Піфагора»
5)Проект
«Десять способів розв’язування квадратних рівнянь»
6)Проект
«Математика в календарі»
Теми для дослідження:
Календар і трикутники
Календар і квадрат
Календар і прямокутний трикутник
7) Проект
 "Фрактали"
8) Проект
 "Різні способи доведення теореми про середню лінію Трапеції"
9)  Реферат. Презентація. "Фалес. Життя і діяльність".
10) Проект "Квадратні корені" (Алгебра)
11) Проект "Авторські задачі на складання квадратного рівняння" (Алгебра)

10 клас
1). Магічні квадрати
2) Парадокси і софізми 
3) Шахи і математика
4)Геометрія рідного міста
http://halinadudar-teacher.blogspot.com/2013/11/blog-post_4759.html
http://halinadudar-teacher.blogspot.com/2013/11/blog-post_29.html

Учнівські проекти (результати)

 2013 - 2014 навчальний  рік
1. 5-Б клас. Числові таємниці 5-Б
http://halinadudar-teacher.blogspot.com/2013/11/5-5.html

2. Захист проектів у 6-Б класі
http://halinadudar-teacher.blogspot.com/2013/12/6.html

3. Захист проектів у 10-Б класі
http://halinadudar-teacher.blogspot.com/2013/12/10.html

4. 6-Б, 6-В. День народження числа пі.  Клуб шанувальників розумного числа.
http://halinadudar-teacher.blogspot.com/2014/03/blog-post_14.html

 Як запам'ятати число ПІ. Вірші Тамари Іваськів
http://halinadudar-teacher.blogspot.com/2014/06/blog-post_26.html

5. Сто доведень теореми Піфагора. Презентація Софії Луцко
http://halinadudar-teacher.blogspot.com/2014/11/blog-post_99.html

6. Презентація Софії Королюк (9 - Б)

http://halinadudar-teacher.blogspot.com/2014/11/blog-post_91.html

Правильні многокутники у прикладних задачах


7. "Подорож країною  Геометрією" 5-В клас. 2015
1 серія. Многокутники

Немає коментарів:

Дописати коментар