вівторок, 15 вересня 2015 р.

Диваки із 7-В

Цей фільм - маленька розповідь про наш клас. У ньому далеко не все наше минулорічне життя, а лише те, що , напевне , залишило найяскравіші спогади...
вівторок, 8 вересня 2015 р.

Тут можна скачати безкоштовно Математика. 10 клас. Рівень стандарт. Автор Бевз Г. П.

http://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html

Виконаємо разом

10 клас. Геометрія. Вступ до стереометрії. Самостійна робота


Завдання 1.

Запишіть  з допомогою символів   взаємне розміщення  точок, прямих і площин, зображених на рисунку.


Завдання 2.
Дано куб ABCDA1B1C1D1  .
Запишіть з  допомогою символіки відповіді  на запитання:
а) По якій прямій перетинаються площини
1)    (ABC) і (AA1D1 );
2)     (AA1B1) і (AA1D );
3)     (BB1C1) і (CC1D1).
б) яким площинам належать  точки:  A, C1, D ?
в) Чи належить  B1 площині:
1) (ABC); 2) (BB1C1) ; 3) (A1B1C1) ?

Завдання 3.


Дано трикутна  піраміда ABCD .
Заповнить пропуски  у  записах і запишіть з допомогою символів:
а)Площини (ABC) і (ABD ) перетинаються по ... . .  ;
б) В належить площині...;
в) AC належить ... .


Завдання 4.
Дві площини,  пряма а і  точка А задовольняють  такі умови:

пряма  а належить обом площинам,  а точка А належить тільки одній з площин.

Зобразіть це на рисунках.

Завдання 5.
Пряма a перетинає площину  α в точці А.
У  площині α  дано та точку В.  Площина   проходить через пряму а і точку B.
Зробіть відповідний малюнок.
Завдання 6.
На скільки частин ділиться простір:
а)  двома площинами; б) чотирма площинами?
Завданння 7.
Скільки  площин можна провести через :
а) одну точку;
б) дві точки;
в) три точки?